Eventuelle interesserede investorer, partnere og jobsøgende kan henvende sig pr. E-mail.

Faktuelle oplysninger

Navn: Jørgen Rubæk
Adresse: Østergade 8 kl.2 (anden adresse ønskes)
Postnr./by: 6440 Augustenborg
E-mail: info@shhr.it
Tlf.: 20 62 18 85
Webside: www.shhr.it

Hvilken slags virksomhed vil du starte?

IT-virksomhed der udvikler læringssoftware ud fra universelt intellektuelt software med integritet, selvtænkende og reflekterende.

Hvilke produkter eller ydelser vil du sælge?

Applikationer der kan styrke indlæring på gymnasieniveau og opefter.

Hvem er dine kunder?

Uddannelsesinstitutioner med læringstunge elever og studiekredse/foreninger der gerne vil diskutere (fag/skøn)litteratur på højt niveau med en computer. Produktet er for den krævende voksne kunde.

Hvilke behov vil du dække hos dine kunder?

Voksne har med pc-produktet mulighed for at få lavet analyser af litteratur samt automatisk individuel tilpasset læringssparring. Softwareproduktet er en hjælpelærer der aldrig er optaget.

Hvad er det specielle ved din idé taget i forhold til dine konkurrenter?

Vores produkt bygger på opslag og ikke så meget på matematik. Derfor er det muligt at indskanne en vilkårlig bog og få læringssparring efter et kvarter. Det kræver meget ram men det er ikke noget problem, når kerneproduktet ventes at være færdig.

Virksomheden har følgende produkter/varegrupper/ydelser:

1: Nevada : en utrættelig hjælpelærer, en betroet chat-ven.
2: FiloSofie : en intellektuel hjælpelærer til højere læreanstalter.
3: Sofokles : Den gode intellektuelle betroede ven, der diskuterer alt mellem himmel og jord.